Sabonetas

Mirada de totus sos 11 resurtados

 • Murta

  Sabone cun murta | 100 g 4.00
  Annanghe a su carreddu
 • Out of Stock

  Ghiniperu

  Sabone de ghinìberu | 100 g 4.00
  Read more
 • Archimissa

  Sabone cun archimissa | 100 g 4.00
  Annanghe a su carreddu
 • Latte

  Sabone cun late de craba | 100 g 4.00
  Annanghe a su carreddu
 • Murta

  Sabone cun murta | 30 g 1.70
  Annanghe a su carreddu
 • Ghiniperu

  Sabone de ghinìberu | 30 g 1.70
  Annanghe a su carreddu
 • Erba de Santa Maria

  Sabone cun erba de Santa Maria | 100 g 4.00
  Annanghe a su carreddu
 • Out of Stock A stracu baratu!

  Olia

  Sabone cun ògiu de olia | 100 g 3.50
  Read more
 • Laru

  Sabone cun laru | 100 g 4.00
  Annanghe a su carreddu
 • Elicriso

  Sabone cun erba de Santa Maria | 30 g 1.70
  Annanghe a su carreddu
 • Mendula

  Sabone cun ògiu de mèndula | 100 g 4.00
  Annanghe a su carreddu